Usługi Informatyczne Jacek Cenzartowicz

Witamy

Moduł Magazyn Czasowego Składowania

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia Magazynu Czasowego Składowania (Rozporządzenie MF z dnia 5 października 2011, DU 226/2011), w programie SAD EC Win przygotowany został moduł Magazyn Czasowego Składowania / Magazyn Celny.

Obsługa systemu EMCS

Wprowadzamy obsługę systemu EMCS w zakresie zakończenia procedury przemieszczania towarów. Poza samą obsługą komunikatów elektronicznych systemu EMCS, program pozwala na prowadzenie ewidencji towarów akcyzowych oraz przygotowywanie deklaracji AKC-4 wraz z wymaganymi załącznikami.

Obsługa dokumentów PG-K oraz PG-Z

Dostępny jest już moduł dodatkowy służący do edycji wniosków PG-K oraz PG-Z.
Moduł jest zintegrowany z bazą kontrahentów, dzięki czemu szybko można sporządzić zgłoszenie rejestrujące PG-K/Z.
Dodatkowo wystawione wnioski są przechowywane w danych kontrahenta, dzięki czemu w przypadku konieczności wykonania wniosku aktualizacyjnego lub uzupełniającego można skorzystać ostatniej wersji wniosku.

Aktualizacja modułu PU

Dostępny jest już program SAD EC Win z modułem PU w wersji spełniającej wymagania wprowadzane rozporządzeniem KE numer 1875/2006 - zmiana załącznika 30A tabela numer 7.
Zmiany zostają wprowadzone wraz z wersją SAD 3.0623 i wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009.
Podmioty posiadające aktywną usługę aktualizacji oprogramowania SAD EC Win, otrzymują aktualizację w ramach standardowej usługi aktualizacji - nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

Numery EORI w programie SAD EC Win

W związku z wprowadzeniem w administracji celnej UE numeru EORI informujemy, że program SAD EC Win został już przygotowany do jego obsługi. Więcej szczegółów na zakładce aktualności.

Moduł Skład Celny

W programie SAD EC Win dostępny jest moduł Skład Celny/WOC.
Dla podmiotów, które zakupiły u nas program Skład Celny w wersji DOS po 2007-06-30 upgrade jest bezpłatny.
Instrukcja obsługi modułu Skład Celny dostępna jest w dziale do pobrania.

Testy podpisu elektronicznego w systemie Celina (SAD-XML,DS-XML,PWD-XML)

Od dnia 11 lutego 2008, Urząd Celny przeprowadza testy podpisu elektronicznego dla systemu Celina.
Testy mogą być wykonywane przez podmioty, które zgłosiły chęć udzialu.
Ponieważ z grupie około 100 wytypowanych podmiotów jest spora grupa naszych klientów przygotowany został program SAD EC Win pozwalający na podpisywanie dokumentów SAD-XML, PWD-XML oraz DS-XML.

Po instalacji aktualizacji należy w parametrach programu włączyć funkcję Automatyczne podpisywanie zgłoszeń SAD-XML, PWD-XML, DS-XML (tylko firmy zgłoszone do testów).

Aktualna wersja SAD

Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2008 nie wspieramy i nie aktualizujemy oprogramowania SAD w wersji DOS.
Obecnie aktualizacje są wykonywane jedynie dla wersji SAD EC Win.
Aktualna wersja programu SAD EC Win 2.0108 / 2007 (Celina 2.0.40, Instrukcja SAD 1.10). Szczegóły w Aktualnościach.

UWAGA!

SAD EC Win

W stosunku do programu SAD EC DOS wprowadzono wiele ulepszeń - jest to całkowicie nowa jakość.
Obecnie jest to najnowocześniejszy system edycji dokumentów SAD dostępny na rynku.

Najważniejsze cechy:

- nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika

- zwiększenie niezawodności systemu poprzez oparcie systemu baz danych na serwerze MS SQL

- nowa taryfa celna zawierająca obecnie znacznie więcej informacji niż taryfa celna ISZTAR (szczególnie w zakresie przypisów, informacji o aktach prawnych, ograniczeń)

- graficzna edycja formularza SAD

- możliwość wydruku formularzy na czystym papierze A4 (dla drukarek atramentowych i laserowych w tym drukarek sieciowych i USB)

- automatyczna obsługa drukarek z funkcją Duplex oraz wydruk formularzy SAD na drukarkach igłowych i laserowych/atramentowych (w tym GDI)

- zautomatyzowana komunikacja z systemem Celina, ECS, NCTS, OSOZ/ZEFIR)

- obsluga podpisu elektronicznego

- logowanie użytkowników do systemu oraz wprowadzenie możliwości zdalnej pracy dla agencji wielooddziałowych

Dla użytkowników posiadających stałą opiekę autorską na system SAD EC (wersja DOS), przedstawimy specjalną ofertę cenową na przejście do wersji SAD EC Win.

^ do góry


projekt i wykonanie: Marcin Wieliński